Sada je: 13 kol 2020, 21:32.
Diskusije usko vezane uz Fedora i srodne distribucije (RHEL, CentOS...)

Moderator/ica: Moderatori/ce

Pozdrav. Imam instaliranu Fedoru 19 ( 3.10.10-200 kernel) i gnome sučelje. Problem je to što ne mogu proći login screen. Znači ja upišem pass, koji je prihvaćen, te nakon nekoliko sekundi pokaže se crni zaslon(kao kod bootanja) i ponovo pojavi login screen. Ako upišem krivu lozinku ne pušta me dalje i ponovo traži lozinku.
Što je dovelo do problema?
Ne znam, ali pokušavao sam (bezuspješno) instalirati "kmod-staging" (ne radi mi čitač memorijskih kartica), nakon toga driver za Realtek čitač kartica koji imam u laptopu i između ostaloga napravio update sustava. Pošto sam pročitao negdje da je moguće da "kmod-staging" ne mogu instalirati zbog verzije kernela instalirao sam stariji kernel (3.9.5-301), ali nedugo nakon i zbrisao.
Što sam pokušao do sada?
Ne puno. Ctrl+Alt+F2 me odvede u konzolu gdje login funkcionira. Tamo sam se nekako spojio na internet pa napravio jos jedan update. Nije pomoglo. Instalirao sam xfce sučelje i login funkcionira na njemu. Guglajući sam naišao na "autorelabel". Tako sam isao na grub edit i napisao taj autorelabel a kraj "kernel" retka, ali isto nazalost nista od toga.
Što dalje?
Mislio sam zbrisati cijelo gnome sučelje pa ga ponovno instalirati, ali nekako to mi je zadnja opcija.

Nakon što sam "izscrolao" 28 mb log file-a naišao sam na dio koji bi mogao reći o čemu se radi:

Kod: Označi sve
Sep 10 10:19:47 Mathabaws systemd-logind[611]: New session 1 of user Matha.
Sep 10 10:19:47 Mathabaws systemd-logind[611]: Linked /tmp/.X11-unix/X0 to /run/user/1000/X11-display.
Sep 10 10:19:47 Mathabaws gnome-session[1032]: g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
Sep 10 10:19:47 Mathabaws gnome-session[1032]: (gnome-settings-daemon:1093): GLib-GIO-WARNING **: Error releasing name org.gnome.SettingsDaemon: The connection is closed
Sep 10 10:19:47 Mathabaws gnome-session[1032]: (gnome-settings-daemon:1093): GLib-GIO-WARNING **: Error releasing name org.gnome.SettingsDaemon.Power: The connection is closed
Sep 10 10:19:47 Mathabaws gnome-session[1032]: (gnome-settings-daemon:1093): GLib-GIO-WARNING **: Error releasing name org.gnome.SettingsDaemon.XRANDR: The connection is closed
Sep 10 10:19:47 Mathabaws gnome-session[1032]: (gnome-settings-daemon:1093): GLib-GIO-WARNING **: Error releasing name org.gnome.SettingsDaemon.Keyboard: The connection is closed
Sep 10 10:19:47 Mathabaws colord: device removed: xrandr-AU Optronics
Sep 10 10:19:47 Mathabaws colord: Profile removed: icc-d17711be7d4359c8f0df78af43f502e6
Sep 10 10:19:47 Mathabaws colord: Profile removed: icc-f428de246bb4e3d8ad44852a31acfb76
Sep 10 10:19:47 Mathabaws gdm[678]: Child process -1032 was already dead.
Sep 10 10:19:48 Mathabaws dbus-daemon[624]: dbus[624]: [system] Activating service name='org.fedoraproject.Setroubleshootd' (using servicehelper)
Sep 10 10:19:48 Mathabaws dbus[624]: [system] Activating service name='org.fedoraproject.Setroubleshootd' (using servicehelper)
Sep 10 10:19:48 Mathabaws dbus-daemon[624]: dbus[624]: [system] Successfully activated service 'org.fedoraproject.Setroubleshootd'
Sep 10 10:19:48 Mathabaws dbus[624]: [system] Successfully activated service 'org.fedoraproject.Setroubleshootd'
Sep 10 10:19:49 Mathabaws setroubleshoot: SELinux is preventing /opt/teamviewer8/tv_bin/wine/bin/wine-preloader from mmap_zero access on the memprotect . For complete SELinux messages. run sealert -l b31e1be3-0583-4f6a-8d68-04eb6075aedd
Sep 10 10:19:52 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) closing serial port...
Sep 10 10:19:52 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) closing serial port...
Sep 10 10:19:52 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) serial port closed
Sep 10 10:19:52 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) opening serial port...
Sep 10 10:19:52 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) serial port closed
Sep 10 10:19:52 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) opening serial port...
Sep 10 10:19:58 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) closing serial port...
Sep 10 10:19:58 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) closing serial port...
Sep 10 10:19:58 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) serial port closed
Sep 10 10:19:58 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB2) opening serial port...
Sep 10 10:19:58 Mathabaws modem-manager[891]: <warn>  (ttyUSB2): port attributes not fully set
Sep 10 10:19:58 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB1) serial port closed
Sep 10 10:19:58 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB2) opening serial port...
Sep 10 10:19:58 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <warn>  (ttyUSB2): port attributes not fully set
Sep 10 10:19:59 Mathabaws NetworkManager[870]: <warn> (ttyUSB0): failed to look up interface index
Sep 10 10:19:59 Mathabaws NetworkManager[870]: <info> (ttyUSB0): new GSM/UMTS device (driver: 'option1' ifindex: 0)
Sep 10 10:19:59 Mathabaws NetworkManager[870]: <info> (ttyUSB0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
Sep 10 10:19:59 Mathabaws NetworkManager[870]: <info> (ttyUSB0): device state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
Sep 10 10:19:59 Mathabaws NetworkManager[870]: <info> (ttyUSB0): deactivating device (reason 'managed') [2]
Sep 10 10:19:59 Mathabaws NetworkManager[870]: <info> (ttyUSB0): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'none') [20 30 0]
Sep 10 10:19:59 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB2) closing serial port...
Sep 10 10:19:59 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB2) closing serial port...
Sep 10 10:19:59 Mathabaws modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB2) serial port closed
Sep 10 10:19:59 Mathabaws dbus-daemon[624]: modem-manager[891]: <info>  (ttyUSB2) serial port closed
Sep 10 10:20:07 Mathabaws systemd-logind[611]: Removed session c1.
Sep 10 10:20:08 Mathabaws gnome-session[1571]: gnome-session[1571]: WARNING: IceLockAuthFile failed: Permission denied
Sep 10 10:20:08 Mathabaws gnome-session[1571]: WARNING: IceLockAuthFile failed: Permission denied
Sep 10 10:20:08 Mathabaws fprintd[1555]: ** Message: No devices in use, exit
Sep 10 10:20:08 Mathabaws gdm[678]: GLib-GObject: g_object_ref: assertion `object->ref_count > 0' failed
Sep 10 10:20:08 Mathabaws gdm[678]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion `object->ref_count > 0' failed
Sep 10 10:20:08 Mathabaws dbus-daemon[624]: dbus[624]: [system] Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.7" (uid=0 pid=678 comm="/usr/sbin/gdm ") interface="org.freedesktop.DBus.Properties" member="GetAll" error name="(unset)" requested_reply="0" destination=":1.52" (uid=0 pid=1727 comm="/usr/libexec/gdm-simple-slave --display-id /org/gn")
Sep 10 10:20:08 Mathabaws dbus[624]: [system] Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.7" (uid=0 pid=678 comm="/usr/sbin/gdm ") interface="org.freedesktop.DBus.Properties" member="GetAll" error name="(unset)" requested_reply="0" destination=":1.52" (uid=0 pid=1727 comm="/usr/libexec/gdm-simple-slave --display-id /org/gn")
Sep 10 10:20:09 Mathabaws systemd-logind[611]: New session c2 of user gdm.
Sep 10 10:20:09 Mathabaws systemd-logind[611]: Linked /tmp/.X11-unix/X0 to /run/user/42/X11-display.
Sep 10 10:20:09 Mathabaws gnome-session[1749]: Entering running state
Sep 10 10:20:09 Mathabaws rtkit-daemon[612]: Successfully made thread 1787 of process 1787 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '42' high priority at nice level -11.
Sep 10 10:20:09 Mathabaws rtkit-daemon[612]: Successfully made thread 1806 of process 1806 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '42' high priority at nice level -11.
Sep 10 10:20:09 Mathabaws pulseaudio[1806]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
Sep 10 10:20:09 Mathabaws colord: Device added: xrandr-AU Optronics
Sep 10 10:20:09 Mathabaws colord: Automatic metadata add icc-d17711be7d4359c8f0df78af43f502e6 to xrandr-AU Optronics
Sep 10 10:20:09 Mathabaws colord: Profile added: icc-d17711be7d4359c8f0df78af43f502e6
Sep 10 10:20:09 Mathabaws colord: Profile added: icc-f428de246bb4e3d8ad44852a31acfb76
Sep 10 10:20:10 Mathabaws gnome-session[1749]: JS LOG: GNOME Shell started at Tue Sep 10 2013 10:20:10 GMT+0200 (CEST)
Sep 10 10:20:10 Mathabaws dbus-daemon[624]: dbus[624]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fprint' unit='fprintd.service'
Sep 10 10:20:10 Mathabaws dbus[624]: [system] Activating via systemd: service name='net.reactivated.Fprint' unit='fprintd.service'
Sep 10 10:20:10 Mathabaws systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Sep 10 10:20:10 Mathabaws dbus-daemon[624]: dbus[624]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Sep 10 10:20:10 Mathabaws dbus[624]: [system] Successfully activated service 'net.reactivated.Fprint'
Sep 10 10:20:10 Mathabaws systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Sep 10 10:20:10 Mathabaws fprintd[1848]: Launching FprintObject
Sep 10 10:20:10 Mathabaws fprintd[1848]: ** Message: D-Bus service launched with name: net.reactivated.Fprint
Sep 10 10:20:10 Mathabaws fprintd[1848]: ** Message: entering main loop
Sep 10 10:20:10 Mathabaws gnome-session[1749]: Window manager warning: CurrentTime used to choose focus window; focus window may not be correct.
Sep 10 10:20:10 Mathabaws gnome-session[1749]: Window manager warning: Got a request to focus the no_focus_window with a timestamp of 0.  This shouldn't happen!
Sep 10 10:20:11 Mathabaws systemd-logind[611]: Removed session 1.
Sep 10 10:20:17 Mathabaws gdm[678]: GdmManager: could not fetch uid of session '1': No such file or directory
Postovi: 19
Postovi: 19
Pridružen/a: 14 stu 2012, 23:10
Podijelio/la zahvalu: 2 puta
Primio/la zahvalu: 0 puta
Spol: M
OS: Fedora 17, Windows 7
Itko? :zabrinut
Postovi: 19
Postovi: 19
Pridružen/a: 14 stu 2012, 23:10
Podijelio/la zahvalu: 2 puta
Primio/la zahvalu: 0 puta
Spol: M
OS: Fedora 17, Windows 7

Na mreži
Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.