Tagged: Europski sud pravde

0

Europski sud pravde o copyright zaštiti API-ja

Europski sud pravde donio je odluku da API-ji (sučelja pomoću kojih komponente softvera međusobno komuniciraju) te ostale funkcionalne karakteristike softvera nisu podložne copyright zaštiti. “Korisnici imaju pravo na ispitivanje softvera u svrhu kloniranja njegove...