Latex: Životopis na Linux način

Da pojednostavim, preskočiti ću cijelu priču o LaTex-u (Google is your friend). Za potrebe izrade životopisa dovoljna je sljedeća (kriva) definicija:

LaTex je alat koji čistu tekstualnu (ASCII) datoteku (.tex) pretvara u uredno formatirani pdf.

 

  • Za editiranje .tex datoteke možete koristiti bilo koji tekstualni editor ali zbog lakšeg pozivanja LaTex kompajlera preporučam Kile, TexMaker ili Gummi.
  • Uz editor, potrebno je instalirati textlive-latex paket.
  • moderncv LaTex klasa nalazi se u repozitorijima većine GNU/Linux distribucija, međutim često je riječ o verziji staroj više od jedne godine. Ako koristite sistemsku (instaliranu iz repozitorija) moderncv klasu tada vam je potrebna samo LaTex datoteka (nastavak .tex) i eventualno datoteke koje uključujete u svoj životopis (npr. fotografija). Ako želite koristiti najnoviju vetziju moderncv klase, koja pruža naprednije mogućnosti stiliziranja Vašeg životopisa, možete je skinuti sa http://www.ctan.org/pkg/moderncv. .sty i .cls datoteke kopirajte u isiti direktoriji u kojem se nalazi i .tex datoteka.

 

Kliknite na link za preuzimanje konačnog rezultata ili koda.

Najosnovnije stvari o LaTex sintaksi koje trebate znati:

% – označava komentar. Sve u retku što se nalazi nakon znaka % nije aktivan kod.
\ – znak kojim počinju sve LaTex naredbe.
{} – argument funkcije se piše unutar vitičastih zagrada nakon imena funkcije. Funkcija može imati više argumenata i neki od njih mogu biti prazni.
[] – opcije funkcije se pišu u uglatim zagradama nakon argumenta funkcije

.tex datoteka počinje zaglavljem u kojem se definira osnovno o dokumentu koji se piše.

U ovom slučaju, prva linija dokumenta je

\documentclass[11pt,a4paper]{moderncv}

Gdje

  • 11pt definira osnovnu veličinu fonta (alternative su 10pt i 12pt)
  • a4paper definira veličinu papira (alternative su (letterpaper, a5paper, legalpaper, executivepaper and landscape)
  • sans definira familiju fonta (alternativa je roman)
  • moderncv definira stil dokumenta (korisitomo ModernCV stil namijenjen za pisanje životopisa)

Sljedeća linija definira opcije moderncv stila:

\moderncvtheme[green]{casual}

Gdje prva opcija definira osnovnu boju životopisa (moguće opcije su: ‘casual’ (default), ‘classic’, ‘oldstyle’ i ‘banking’) a druga opcija definira osnovni izgled (moguće opcije su blue (default), orange, green, red, purple, grey i black). Sve postavke nisu dostupne u starijim verzijama moderncv klase!

U novijim verzijama moderncv klase, \moderncvtheme naredbu moguće je zamjeniti sa dvije zasebne naredbe

\moderncvstyle{casual}
\moderncvcolor{green}

Većina distribucija ne sadrži najnoviju verziju moderncv klase u repozitorijima stoga je preporučljivo koristiti \moderncvtheme naredbu umjesto \moderncvstyle i \moderncvcolor.

 

 

Slijedi još nekoliko naredbi kojima definiramo opće značajke dokumenta:

\nopagenumbers{}

Isključivanja brojeva stranica (na životopisima sa više od jedne stranice)

\usepackage[utf8]{inputenc}

Encoding teksta kojim su podržani Hrvatski znakovi.

\usepackage[scale=0.75]{geometry}

Margine tj. širina teksta

%\setlength{\hintscolumnwidth}{3cm}

Širina pomoćnog (prvog) stupca

%\setlength{\makecvtitlenamewidth}{10cm}

Samo za classic stilovom naredbom se izbjegava prelamanje teksta imena i prezimena u dvije linije ( u slučaju predugog imena i prezimena).

 

Osobni podaci

\firstname{Linus}
\familyname{Pingvić}
\title{Životopis}                                                % neobavezno
\address{Ulica Slobodnog Koda 48}{6802 Kernelgrad}                     % neobavezno
\mobile{+123~(2131)~5246~8090}                                          % neobavezno
\phone{+221~(3435)~6732~9031}                                           % neobavezno
\fax{+332~(4224)~7834~0134}                                             % neobavezno
\email{lpingvic@linuxzasve.com}                                               % neobavezno
\homepage{www.linuxzasve.com}                                               % neobavezno
\extrainfo{Single and avaliable!}                                    % neobavezno
\photo[100pt]{penguin.jpg}                                             % ‘100pt’ je visina na koju je slika skalirana
\quote{R. Stallman: Snow is so beautiful, it doesn’t have to be useful.}    % neobavezno

 

Sadržaj životopisa

Za dobivanje osnovnog, minimalnog dokumenta koji sadrži samo zaglavlje potrebno je još započeti dokument, kreirati naslov tj. cijelo zaglavlje, te zatvoriti dokument.

\begin{document}
\maketitle
\end{document}

Sadržaj životopisa pišemo između \maketitle i \end{document} naredbe. Životopis ćemo podjeliti u podnaslove tj sekcije (section). Svaka sekcija će sadržavati unose (cventry). Kao što je to uobičajeno kod životopisa, započinjemo sa edukacijom:

\section{Edukacija}
\cventry{1998–2002}{opća gimnazija}{1. Gimnazija Otvorenog Koda}{Kernelgrad}{}{}
\cventry{2006}{mag. ing. mech.}{Free University, Faculty of engineering}{The City of Fedora}{}{}

Naredba cventry može primiti 6 argumenata (6 vitičastih zagrada). Svaki argument može biti nekakav tekst koji će Latex formatirati na drukčiji način. Probajte eksperimentirati i koristiti ostale argumente. Meni se pokazalo dovoljno koristitit prva 4 argumenta i to na sljedeći način:

\cventry{period}{stečena titula}{ustanova/škola}{mjesto}{}{}

Na sličan način (kao i za edukaciju) unosimo podatke o radnom iskustvu

\section{Radno iskustvo}
\cventry{2006–2008}{System Admin}{Google}{Palo Alto}{}{Serviser miševa i tipkovnica}
\cventry{2008–2011}{Web Admin}{LZS}{Hrvatska}{}{Razvoj projekta kodnog imena “Teta dana”}
\cventry{od 2011}{Freelancer}{za svakog tko plati}{od doma}{}{web, sysadmin, c++/Qt, kopam kanale, perem i peglam}

Ponovno se možete poigrati sa cventry argumentima, a meni se najbolje pokazalo koristiti 5 argumenata:

\cventry{period}{radno mjesto}{poslodavac}{mjesto}{}{opis posla}

Osim podjele životopisa na sekcije, prema potrebi može se i napraviti podjela na podsekcije. Upravo podsekcije ćemo primjeniti na poglavlju “Rad na projektima”.

\section{Rad na projektima}
\subsection{Hardverski projekti}
\cventry{2006–2007}{Optimizacija dizajna ergonomske tipkovnice}{Logitech}{}{}{Šef skupine za “shift” tipku}
\cventry{od 2011}{Dizajn senzora za dolazak žene ispred garaže}{privatno}{}{Rijeka}{Član tima koji se okuplja u garaži}
\subsection{Softverski projekti}
\cventry{2006–2009}{Rayvoj softvera za filtriranje spam mailova}{Hotmail}{}{Redmond}{Voditelj “penis enlargement spam” skupine}
\subsection{Dizajn projekti}
\cventry{2009–2010}{Dizajn LZS web stranice}{linuxzasve.com}{}{Zagreb}{Član dizajn tima}
\cventry{2009–2011}{Dizajn LZS logo-a}{linuxzasve.com}{}{Zagreb}{Član dizajn tima}
\cventry{od 2009}{Dizajn kupaonice prema ženinim željama}{Privatno}{}{}{Rad pod vodstvom moje žene}

Naredbom cvlanguage opisati ćemo svoje poznavanje jezika:

\section{Jezici}
\cvlanguage{Materinji}{Hrvatski}{}
\cvlanguage{Tečno}{Engleski}{}
\cvlanguage{Tečno}{Talijanski}{}
\cvlanguage{Osnovno}{Francuski}{}

Ono što će biti najpopunjenija rubrika na LZS portalu su računalna znanja i vještine. moderncv ima posebno predviđenu naredbu formatiranje ovih podataka. rječ je o cvcomputer:

\section{Računalne vještine i znanja}
\cvcomputer{Operativni sustavi}{Linux, FreeBSD}{IT}{LAN konfiguracija, web server administracija}
\cvcomputer{Programiranje}{C++, Qt, PHP/MySQL}{Matematički alati}{MATLAB, MathCAD}
\cvcomputer{CAE alati}{CATIA, ProEngineer, Abaqus}{Uredski Alati}{Libre Office Writer, Libre Office Calc}

Svoj životopis možete obogatiti dodatnim informacijama kombinirajući gore navedene naredbe. moderncv pruža još nekoliko naredbi za još fleksibilnije stiliziranje životopisa:

cvlistitem

\section{Dozvole i licence}
\cvlistitem{Vozačka dozvola za B kategoriju}
\cvlistitem{Vozačka dozvola za tramvaj}

cvitem

\section{Interesi}
\cvitem{Fotografiranje}{Amatersko fotografiranje prirode}
\cvitem{Nogomet}{5. zamjena u 3. županijskoj nogometnoj ligi}
\cvitem{PES}{Igram na dnevnoj bazi}
\cvlistitem{Dozvola za oružje na vodu}

cvlistdoubleitem

\section{Osobine}
\cvlistdoubleitem{Pametan}{Marljiv}
\cvlistdoubleitem{Kreativan}{Duhovit}
\cvlistdoubleitem{Lijep}{}

 

Svoj životopis možete proširiti raznim kategorijama po svojem ukusu koristeći navedene naredbe koje će poslužiti za automatsko formatiranje teksta prema željenom dizajnu.

Pokažite svoju kreativnost i znanje već prilikom pisanja životopisa i na taj način ostavite dojam na svoje buduće poslodavce! Sretno!

Kliknite na link za preuzimanje konačnog rezultata ili koda.

Autor:Stefan I.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Latex: Životopis na Linux način, 5.0 out of 5 based on 1 rating

23 Komentara

Dodaj svoj

Bravo Stefane!
Sljedeći moj životopis će biti ovakav u Latexu.
Ima da se ljudi prekobace od čuda kad vide ovu divotu! 😉

Sorry na gnjavaži, ali samo na vrh dodaj “Linkovi na konačni PDF životopisa i izvorni kod nalaze se na dnu članka.”
🙂

Radio sam taj vec prije zivotopis u tom templateu i nisam bio zadovoljan s njim iskreno. Dosta me zezao ako napisem malo vise texta i sve se pokvarilo na kraju.

Zanimljiv članak.
Znači, pristojan posao ne mogu naći jer životopis iz LO-a izvezem u PDF, a to baš i nije kul. Moram ga napisati u LaTeX-u i sve će biti ok 😉
Da, ovaj Pingvić… simpatičan mladić 😀

Ma nemam pojma, ali instalirao sam kile, i u njemu uradio i sve prošlo kako treba. Kad pokažem ovaj CV ima odmah da me prime da radim 😀

nije da cjepidlačim ali kad pišete životopis prvo idu najnovija postignuća a onda kronološki sve starija.

dakle prvo pišeš da si magistrirao, pa onda završio gimnaziju pa osnovnu.

s poslom…. najprije posao na kojem si trenutno ili koji ti je bio zadnji pa redom do onog prvog honorarnog u student servisu.

ostalo sve 5

Nije da cjepidlačim, ali hrvatski pravopis – između ostalog – poznaje velika i mala slova, sastavne i rastavne veznike, zareze i tome slično… Dakle, uzalud čovjeku da vodi računa o kronologiji životopisa, ako usput pokazuje da je polupismen!

Odgovori

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.